Pohrebná služba Gelnica

Vitajte !

Mesto Gelnica, v zastúpení mestskej firmy Správa domov Gelnica, s.r.o., v rámci skvalitňovania služieb pre obyvateľov mesta Gelnica a priľahlých obcí v hnileckej doline otvorilo dňa 01.03.2016 novú prevádzku s názvom Pohrebná služba Gelnica. Vybavenie všetkých náležitostí súvisiacich s prevozom, pohrebom, ako aj so všetkými smútočnými potrebami je dostupné na jednom mieste, a to v Dome smútku na ulici Cintorínska 738/27, 056 01 Gelnica.

Túto službu vykonáva odborne zaškolený personál. K prevozom slúži nové špeciálne vozidlo, ktoré spĺňa prísne podmienky pre výkon tejto služby.


Pokyny pre pozostalých

Doklady potrebné na vybavenie pohrebných formalít:

  • občiansky preukaz / identifikačná karta (zosnulého aj vybavovateľa),
  • list o prehliadke mŕtveho,
  • doklad o hrobovom mieste.


Pri pohrebe dieťaťa do 15 rokov:

Doklady potrebné na vybavenie pohrebných formalít:

  • sobášny list rodičov,
  • rodný list dieťaťa,
  • občianske preukazy / identifikačnú kartu rodičov.


Pri kremácii pozostalí po odovzdaní potrebných dokladov postupujú tak, ako pri klasickom pochovaní, doklad o hrobovom mieste nie je potrebný.


Adresa a kontakty pre bližšie informácie

Cintorínska 738/27, 05601 Gelnica

053/48 21 484 | +421 907 126 566

cintorin.gelnica@gmail.com

Dom smútku pohrebných služieb mesta Gelnica

Dom smútku Gelnica

K prevozom slúži nové špeciálne vozidlo, ktoré spĺňa prísne podmienky pre výkon tejto služby.

Automobil pohrebných služieb Gelnica

Sídlo pohrebnej služby mesta Gelnica


Cintorínska 738/27, 05601 Gelnica

053/48 21 484 | +421 907 126 566

cintorin.gelnica@gmail.com